„Вечните химикали“ вече се срещат и повсеместно.

Дълготрайните замърсители са широко разпространени в околната среда в целия свят и незабележимо се задържат и натрупват. Те също така се срещат и в нас - в човешката кръв, белите дробове, бъбреците и други органи.

Тези синтетични съединения, известни като пер- и полифлуорирани алкилни вещества (PFAS), са свързани със сериозни рискове за здравето, въпреки че голяма част от опасностите, които крият, все още не са напълно изяснени, включително специфичните механизми, които могат да използват, за да опустошат нашите тела.

В ново проучване изследователите хвърлят светлина върху въздействието на PFAS в човешката кръв, като разкриват връзка между химикалите и повишения риск от сърдечносъдови заболявания. Те представят и улики, които могат да обяснят как химикалите оказват своето въздействие.

Проучването, извършено под ръководството на изследователи от Германския център за невродегенеративни заболявания (DZNE) и Медицинския център на Лайденския университет в Нидерландия, изследва кръвни проби от повече от 2500 възрастни в Бон, Германия, и нидерландския град Лайдердорп.

PFAS са открити в кръвта на почти всички участници, чиято възраст варира от 30 до 89 години. Авторите казват, че макар и никой да не е в безопасност от тези химикали, резултатите им показват, че по-младите хора може да са изложени на по-голям риск.

"Виждаме ясни признаци за вредното въздействие на PFAS върху здравето", казва Моник Бретелър, директор на отдел "Науки за здравето на населението" в DZNE. "И установихме, че при една и съща концентрация на PFAS в кръвта негативните ефекти са по-изразени при по-младите, отколкото при по-възрастните."

PFAS се появяват в средата на XX век и добиват широка популярност заради способността им да отблъскват вода, мазнини и мръсотия. Семейството на PFAS вече включва хиляди различни химикали, използвани в продукти, вариращи от кухненски съдове и козметика до тъкани и конци за зъби.

Макар че изобилието и разнообразието на PFAS усложнява усилията за проучване на въздействието им върху здравето, доказателствата за потенциалната опасност се увеличават.

В новото проучване изследователите установяват, че PFAS в кръвта се свързват с "неблагоприятен липиден профил", или набор от определени мастни молекули в кръвта, което от своя страна води до по-висок риск от сърдечносъдови заболявания.

"Нашите данни показват статистически значима връзка между PFAS в кръвта и вредните липиди в кръвта, свързани със риск от сърдечносъдови проблеми", казва Бретелър. "Колкото по-високо е нивото на PFAS, толкова по-висока е концентрацията на тези липиди."

Изследователите отбелязват, че тази връзка е очевидна дори при хора с ниски нива на PFAS.

 How are we exposed?

Инфографика: European Parliamentary Research Service/Flickr

Тази връзка не доказва, че PFAS са причинили разликата в липидните профили, но тя е достатъчно убедителна, че да доведе до предприемането на съответните предпазни мерки, докато бъдат направени още изследвания, смята Бретелър."Това е силен аргумент за по-строго регулиране на PFAS с цел защита на здравето", казва тя.

"Дори и да не виждаме непосредствена заплаха за здравето на изследваните от нас участници в проучването, ситуацията все пак е тревожна", добавя тя. "В дългосрочен план повишеният риск може спокойно да окаже отрицателно въздействие върху сърцето и сърдечносъдовата система."

Изследователите използват масспектрометрия за анализ на кръвните проби. "Технологията за анализ на кръвни проби с необходимата за нашето изследване точност стана достъпна едва през последните години", казва съавторът и епидемиолог от ДЗНЕ Елвир Ландстра.

Проучването се фокусира върху три от най-разпространените видове PFAS, известни като PFOA, PFOS и PFHxS. То също така определя нивата на 224 различни липиди, метаболити и аминокиселини в кръвта, което дава на изследователите много данни за работа.

"С този "нецеленасочен подход" - умишлено всеобхватен и без предварително зададена цел - успяхме да докажем връзката между концентрацията на PFAS и проблемния профил на мастните вещества, т.нар. липиди", казва Ландстра.

"Те включват добре познатия холестерол и различни други липиди в кръвта, за които е известно, че са рискови фактори за сърдечносъдови заболявания."

Все още са необходими допълнителни изследвания, за да се изясни връзката между PFAS и неблагоприятните липиди в кръвта, включително дали и как PFAS могат да стимулират тези ефекти и дали рискът наистина е по-висок за по-младите хора.

Междувременно Ландстра казва, че това проучване е много важно за борбата срещу PFAS и напомня, че всички сме залети от тези скрити опасни отпадъци.

"Нашето проучване е най-подробното по тази тема до момента и разполага с най-голямата база данни", казва тя. "Предишни проучвания също предполагаха връзка между PFAS и нездравословните липиди в кръвта, но тя никога не е била толкова ясна, колкото в нашето."

Изследването е публикувано в Exposure and Health.

Източник: Science Alert