„Вечните химикали“, които се застояват в околната среда и нашите дробове, вероятно увреждат черния дроб. Това твърди ново изследване, публикувано в Environmental Health Perspectives.

Тези хиляди синтетични химикали, наречени пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS), се използват в множество продукти от нашето ежедневие – от водоустойчиви дрехи и кутии за пица до грим и тигани с незалепващо покритие. Те се разграждат изключително дълго и поради тази причина се натрупват както в околната среда, така и в човешките тъкани. Ето защо PFAS често се наричат и „вечни химикали“.

Колко вредни са за хората? Този въпрос е все още обект на дебати. Настоящият мета анализ обаче подкрепя твърдението, че тези химикали действително оказват влияние върху нашето здраве.

В своето най-ново изследване учените проучват данни от 100 по-стари изследвания (както върху хора, така и върху гризачи), за да установят дали излагането на PFAS се свързва с по-високи нива на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) – чернодробен ензим, който индикира за проблеми във въпросния орган.

Оказва се, че три от най-често засичаните PFAS химикали при хората - перфлуорооктанова киселина (PFOA), перфлуорооктан сулфонат (PFOS) и перфлуорононанова киселина (PFNA) – се свързват повишени нива на АЛАТ.

Още по-тревожното в случая е, че повишените нива на АЛАТ се свързват тясно с неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ) – състояние, при което в черния дроб започват да се натрупват мазнини. Според авторите на изследването тази връзка между PFAS и АЛАТ би могла да обясни мистериозния възход на НАМЧБ през последните години.

Химикалите PFAS се срещат навсякъде в околната среда – в дъжда, снега, подземната вода, чешмяната вода, реките, морската вода и дори във въздуха. Смята се, че всички възрастни в САЩ имат доловими нива на PFAS в телата си.

Източник: IFLScience