Съществуват противни предателства, които са очевидни както за вас, така и за останалите. Например когато ви оберат, набедят безпричинно, изневерят и т.н. Ако има едно нещо, което е по-лесно в тези ситуации, то е, че предателството е недвусмислено.

Съществуват обаче и друг тип предателства. Те са незабележими и фини – без ясна форма. Като медуза, която съвсем спокойно кръжи в пространството около вас до момента, в който не ви опари със своята отрова. Не сте били готови за това, дори не сте могли да осъзнаете какво се случва чак до последния момент, когато вече е било късно.

Немският писател Берхард Шлинк има цитат за това какво представлява този особен вид предателство:

"Отричането е най-незабележимият вид предателство."

Какво го прави толкова опасно:

  • Възможно е дълго време да не осъзнавате какво се случва, да останете в неведение и съответно – да се превърнете в жертва.
  • Привидно отношенията ви с предателя изглеждат нормални. Дори идеални. Добър приятел, мил партньор, загрижен роднина. В случая обстоятелствата са на негова страна.
  • Може да се заблудите и да си давате противоречиви обяснения за случващото се.

Какво представлява такова "предателство-отрицание"? Как да разпознаем подобен човек?

1. Игнорира чувствата на любимия човек

Предателят ви пренебрегва и игнорира емоционалните ви нужди. Привидно изглежда, че до вас стои достоен човек, но всъщност в него има единствено и само студенина. Ваша личност няма място в неговия свят.

2. Отказва да поеме отговорност за случващото се

Фините предатели системно прехвърлят собствената си вина върху любимия човек. Те отказват да поемат каквато и да било отговорност за случващото се.

А това, очевидно, е проблем, тъй като взаимоотношенията са система, в която участват две страни. Съответно и двете трябва да дават своята лепта за тях.

3. Умишлено бездейства или мълчи

Често с правдоподобно оправдание.

Човекът е можел да предупреди, да напомни, да откаже, да се съгласи и т.н. Но просто се отдръпва и гледа как любимият му/ѝ лети в бездната.

4. Скрит саботаж

Не отказва директно, не дава ясно да се разбере, че няма намерение да помогне или да направи нещо, но в последния момент се изплъзва. Прави се, че няма представа за какво става дума.

***

Всички тези предателства са фини. Едно от тях няма да ви навреди особено много, но когато подобно поведение се превърне систематично, когато отровата се инжектира редовно, то наистина може да подкопае или дори да унищожи живота на човека.

Предателството си е предателство. Не отричайте фактите, не оправдавайте такъв човек.

Източник: cluber.com.ua