Защото отнемат от силата ви.

Съществуват два типа хора – едните са т.нар. енергийни вампири, които имат за цел да отнемат от енергията и силите ви, а другите наистина имат нужда от подкрепата ви.

Как да ги различите?

Първият тип просто изсмуква енергията от вас, опитвайки се да утвърдят и развият себе си. Тези хора са много директни, говорят подробно и цветисто за проблемите си, оплакват се от себе си и от другите, а когато започнете да предлагате начини за решаване на проблема, те или го отхвърлят, или започват да търсят причини защо няма да се получи. Всичко това допълнително ви натоварва и цели да предизвика колкото се може по-голямо съчувствие. Такива хора ви дърпат надолу към пропастта. Тяхната единствена цел е да прехвърлят върху вас негативните си емоции, за да разцъфтят на свой ред. Те изсмукват част от енергията ви. Използват ви само като кошче за душевни отпадъци. Уважавайте себе си и не допускайте в пространството си тези, които се опитват да се хранят за ваша сметка.

Вторият тип са хора, които наистина търсят изход от тежка ситуация и се нуждаят от странична гледна точка и разумен съвет. Те обясняват положението си без излишен драматизъм и по ясен и разбираем начин. Те изслушват това, което имате да кажете. Те признават своите недостатъци и се опитват да разберат какъв урок могат да извлекат от всяка ситуация. Те умеят да се променят. На такива хора е важно да им се даде шанс, някой да им подаде ръка в труден момент и да им помогне да изплуват на повърхността.

След общуване с първия тип е възможно да почувствате внезапна умора и главоболие, раздразнение и необясним гняв.

След общуване с втория тип усещате прилив на сили и енергия, настроението ви е подобрено, а духът – повдигнат.

Не забравяйте, че вие сте тези, които избирате своята среда.