Повечето от нас не осъзнават, че има думи и фрази, които могат да ни поставят в много лоша светлина на работното място. Ключът към неутрализиране им е  в това да се научите да улавяте себе си в тяхното използване  и постепенно да обучите мозъка си да не опира до тях. Ето няколко фрази, които имат потенциала да унищожат доверието на хората у вас и ще ви накарат да изглеждате неподготвени и некомпетентни.

„Не мога“

Най-големият страх на вашите колеги и да чуят фразата „не мога“, защото за тях това означава „няма да го направя“. Когато използвате тази фраза, вие показвате, че или не можете да се справите със задачата или че не желаете да положите нужните усилия, за да бъдете равноправен член на екипа и да си свършите работата.

„Каквото, такова..."

Когато чуете тази безсмислена фраза, може да се обзаложите, че човекът, който я е изрекъл, е представил нещо важно и достойно за обсъждане, като незначимо. Това показва нежелание да се ангажирате с по-задълбочен разговор, за да изследвате предложения, нови идеи и решения на проблемите заедно с някой друг. Това е нещо, което може да казвате на приятелите си, но в професионална обстановка тази фраза в кара да изглеждате мързеливи и немотивирани.

„Предполагам“

Използването на тази дума е най-бързият начин да си спечелите репутацията на несигурен, нерешителен и некомпетентен човек в очите на вашите колеги и началници. Можете ли да си представите ситуация, в която представяте презентация пред мениджърски екип или съвета на директорите на компанията и отговаряте с „предполагам“ на въпрос за доизясняване на определена информация? В момента, в който го кажете, публиката ви вече е изгубила интерес и доверие в това, което представяте. Питате се каква е алтернативата? Дори и да не разполагате със всички факти, трябва да звучите уверено и сигурно във вашите отговори, вместо да заобикаляте вашето незнание с несигурност и догадки. Думите имат значение. А изречени с увереност и решителност, са от особено значение, когато залозите са високи.

 „Ще опитам“

Най-вероятно много пъти сте чували фрази от рода на: „Ще опитам да завърша доклада до утре“ или „Ще опитам да стигна навреме за срещата“. За внимателния слушател, който разбира истинския замисъл на вашите думи, това означава, че неговото искане не е ваш приоритет, но не сте достатъчно искрени и смели, за да го кажете директно. „Ще опитам“ създава съмнение, както у самите вас, така и у останалите хора. Това ви превръща в най-ненадеждния човек в стаята.

„Не е мой проблем“

Такъв отговор от ваш колега, когато търсите помощ или допълнителна информация за нещо важно, разкрива неуместно и отчуждено поведение, което крещи „аз не съм екипен играч“. Разбира се, това не означава, че трябва да отговаряте с „да“ на всяко искане, за да задоволите желанията на вашите колеги. Ако не разполагате с нужното време, за да се занимавате с искането на ваш колега, трябва да бъдете тактични и да кажете „не“ по начин, който не ви кара да изглеждате егоистично и незаинтересовано.

Марсел Шванц, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: Мениджър Нюз