Живял някога мъж със странна способност – ябълките падали мигновено в ръцете му. Винаги, щом минел покрай ябълково дърво, отварял шепата си и ябълка падала в хватката му. Всички се чудели на невероятната му способност и искали да разберат тайна му. Ала мъжът винаги отговарял: „Знам как да желая. Пожелавам си ябълката да падне и тя пада.”

И други хора си пожелавали същото, но ябълките никога не падали за тях.

„Това означава, че не го желаете както трябва”, отговарял мъжът, но накрая решил да ги научи.

„Ето как го правя аз”, казал мъжът и извадил въже, пружини, бутони и прочие. „Искам ябълката да падне, затова правя всичко възможно, за да го постигна.”  Мъжът започнал да обяснява принципа на своето устройство – закачал го за дадената ябълка, след време минавал под нея и натискал копчето.

„Не е честно!”, казали хората.

„Защо не? Искам ябълката да падне и желанието ми става реалност.”