4. Агресивни тенденции

Някои хора са просто агресивни. Крещейки, агресията им може да ескалира до физическа атака, така че е добре да сте нащрек. Важно е да избягвате да реагирате агресивно, за да не наливате масло в огъня.

5. Научено поведение

Някои хора са израснали в среда, в която родителите им са крещяли редовно. Те са научили, че когато възникват конфликти, така се реагира. Викането е тяхната реакция към ситуации, в които те усещат някакъв смут.

6. Усещането за пренебрегване

Някои хора повишават тон, когато чувстват, че другият не ги слуша. Може би дори са повторили своето послание няколко пъти и накрая са прибегнали до крясъци. Родителите понякога смятат, че децата им не ги слушат, затова вместо да повтарят направо крещят. Проблемът е, че това всъщност плаши децата, а това може да бъде също толкова вредно, колкото и физическото насилие. 

Реакции, които трябва да се избягвате, когато насреща ви някой крещи:

Най-лошата възможна реакция е да дадете отражение на това поведение. Нещата няма да тръгнат надобре, ако и вие се развикате към някой, който ви крещи. Положението само може да ескалира. Има по-добри начини да се справите.

1. Останете спокойни. Не забравяйте, че когато човек ви крещи, не сте вие този, който има проблем, а той самият. Останете спокойни, дори ако кипите вътрешно. Не си струва да се поддадете на крясъците, тъй като ситуацията ще се влоши. Бъдете част от решението, а не от проблема, като останете спокойни и използвате спокоен тон.