Крясъците не помагат да се разреши нито един проблем. Най-много да откажете детето да споделя, да го тласнете към лъжата или бягството от часовете, дори да намрази училището. Ето какво можете да направите, вместо да се разкрещите, когато видите двойка в бележника:

1. Осигурете на детето си спокойно място за учене. Това може да му помогне да не се разсейва, както и да възпита у него навика да учи редовно, съвестно и отговорно. Освен това му показва ясно, че вие сте на негова страна и искате да му помогнете. Осигурете му местенце за учене, като го снабдите с всякакви помагала за училище – уютно и ползотворно.

2. Навиците невинаги са лошо нещо. Създайте му някаква рутина след училище. Първо да си свърши домашните работи, след това да пристъпи към всичко, което му се иска да прави – да излезе с приятели, да поиграе на компютърната игра. Вероятно тези неща изглеждат съвсем очевидни, но замислете се доколко успявате да ги приложите на практика ежедневно. Навикът е нещо, което дава сигурност и помага работата да се свърши бързо и ползотворно. Детето трябва да се научи да се възползва максимално от свободното си време – учене и пълноценна почивка.

3. Опознайте се с учителите на децата си. Важно е да ги познавате, за да получавате непосредствена обратна връзка за поведението и успеха на детето си. Често учителят вижда страни от характера и поведението, които за вас остават скрити. Обмяната на информация може да бъде само в полза на ученика. Важно е да ви възприема като партньори в опита си да му помогнете, а не да го провалите или измъчвате. Освен това ще се запознаете с подхода и изискванията на всеки учител, за да избегнете реплика от рода на :“Ама така не ни показаха в училище!“, когато се опитате да дадете някакъв съвет.

4. Следете напредъка на детето си. Това ще ви помогне да установите какво му помага и какво му пречи в процеса на ученето.