Въпреки че всяка връзка е неповторима и индивидуална, теорията за привързаността на психиатъра и психоаналитик Джон Боулби различава четири основни типа. Може би ще разпознаете себе си в някое от описанията по-долу.

1. Страхлив тип привързаност

Хората от този тип имат негативна представа за себе си и постоянно се нуждаят от признание и одобрение. Не обичат, когато любимият им човек иска да прекарва време сам. Освен това анализират всичко, което се случва във връзката им, и ужасно се страхуват от отхвърляне, критика, изневяра или напускане. Едновременно се стремят към близост и се боят от нея, понеже ги е страх да не бъдат наранени.

2. Отбягващ тип привързаност

В трудни ситуации отбягващият тип хора се отдръпват и предпочитат да преодолеят препятствието сами. Опитват се да избягват конфликти и потискат емоциите си, само и само да не влязат в пряка конфронтация. Това се изразява в пасивно-агресивно и дистанцирано поведение. Като цяло тези хора са затворени, защото не искат да издават, че са уязвими. Освен това трудно понасят телесна близост, смятайки я за ограничаваща. Поради това рядко изпитват потребност от интимност.  

3. Дезорганизиран тип привързаност

Този тип привързаност се отличава с крайности – екстремна близост или екстремна дистанцираност. При тези хора чувствата често вземат връх. Когато са водени от емоциите си и не знаят как да се справят с тях, те действат импулсивно и непредвидимо. Освен това трудно се доверяват, поради което често подхождат недоверчиво към другите. По тази причина приятелствата и интимните им връзки обикновено са краткотрайни. Хем копнеят за любов, хем се отдръпват, защото никога не се чувстват сигурни в отсрещния. Стига се дотам, че си съставят негативна представа както за себе си, така и за околните.  

4. Уверен тип привързаност

Уверените в себе си и във връзката си индивиди са в състояние да комуникират открито. Не се страхуват от конфликти или разногласия и не се опасяват, че ще бъдат отхвърлени. Умеят да поставят ясни граници. Тези хора ценят независимостта в отношенията и поощряват и другите да проявяват самостоятелност, поради което се справят еднакво добре както с близостта, така и с дистанцията.  Нямат проблем да помолят за помощ, но могат и да поемат отговорност за собствените си действия. Той като по принцип имат положителна представа за себе си и са склонни да виждат хубавото у хората, интимните им отношения са стабилни и дълготрайни.