2. Прилагането на знанието е силата. Самото знание не е сила. Прилагането му и внедряването му в живота и реалността е това, което е същински важно. Иначе само знанието е търговски артикул. Продукт, като всеки друг, който има потенциала да бъде продаден. Това как то е организирано, пакетирано, презентирано, споделяно и доставяно до другите е всъщност най-важното, което го прави толкова силно.

Знанието е безполезно, ако не е ефективно споделено с другите. Нашата способност да обучаваме другите по начин, който им позволява да използват инструкциите ни, за да произвеждат нещо е това, което прави знанието ни актив.

3. Времето е по-ценно от парите. Отново, като вземем под внимание, че всъщност в живота има две основни валути – време и пари, трябва да се знае, че първата от тях има по-висока стойност. Излишъкът на време и възможността да правиш с времето си каквото си поискаш, да бъдеш с когото си поискаш, са правилните показатели за житейски успех на човека.

Прочетете целия текст в Мениджър Нюз.