Всички двойки се карат от време на време. Това е напълно нормално, когато двама души прекарват по-голямата част от времето си заедно и невинаги мненията им съвпадат. Стига кавгите да не се превърнат в навик, няма причина за безпокойство. Все пак конфликтите, най-вече с любимите хора, никога не са приятни. Обикновено се ръководим от емоциите си, реагираме необмислено на упреци и спорът ескалира. За да предотвратите това, ви предлагаме един изпитан де-ескалиращ метод.

Спазвайте следното правило, за да се карате в бъдеще по-здравословно

Карате се с партньора/партньорката си, емоциите кипят и двамата казвате неща, които всъщност не сте искали. Типичен сценарий на стрес във връзката. Тук на помощ идва 24-часовото правило. Идеята е партньорите да отделят цял ден, за да размислят върху конфликта и да преработят ситуацията със собствено темпо. Така ще се избегнат импулсивните реакции и двете страни ще имат достатъчно време да разнищят своите и позициите на другия.

Правилото позволява на двете (спорещи) страни да си поемат дъх и служи като един вид буфер за предотвратяване на евентуална ескалация. Отделете време да помислите върху казаното и се опитайте да се поставите на мястото на партньора. След 24 часа отново се съберете, за да си изясните отношенията. Може да е от полза да си водите записки във времето за размисъл и да ги използвате в разговора.

Така например си запишете какво ви е наранило, кое ви е накарало да се почувствате неразбрани и какво според вас е важно, за да сложите точка на кавгата. Помислете също как се е чувствал партньорът/партньорката ви в конфликтната ситуация и какво от ваша страна е допринесло да се задълбочи спорът и да не може да бъде разрешен веднага. Но имайте предвид, че методът действа само когато двамата проявяват добра воля и са готови да признаят грешките си и да комуникират открито.