На кръглата маса на Организацията на обединените нации в сряда група строители, инженери и архитекти представиха концепция за достъпен плаващ град, в който могат да живеят 10 хил. души.

Специалното събитие събра на едно място иноватори, изследователи, морски инженери и учени, чиято цел е да открият решение на заплахата, пред която са изправени крайморските селища заради постоянно покачващото се надморско равнище. В частност – как напълно независими селища, разположени върху водата, могат да произвеждат собствени храна, енергия, прясна вода и нулев отпадък.

Именно така се ражда концепцията за Oceanix City

Тя е проектирана от известния архитект Бярке Ингелс в сътрудничество с Oceanix. Въпреки че все още се нуждае от финансиране, той по същество е инструментариум за инвеститорите, които са достатъчно смели да поемат проекта.

Самата структура ще бъде закотвена за дъното на океана и ще разчита изцяло на концепцията за т.нар. „океанско земеделие“. Т.е. отглеждане на храна под повърхността на водата. Така например клетките под  платформите биха могли да събират миди, калмари и други видове морски дарове. Аквапоничните системи ще използват отпадъци от риба, за да подпомогнат оплождането на растенията, докато вертикалните ферми ще генерират целогодишна продукция. И двете технологии биха могли да помогнат на града да се самозадоволява с храна по време на ураган или друго природно бедствие.

Gallery
Шестоъгълниците се считат за един от най-ефективните архитектурни форми.

Като проектират всяка платформа като шестоъгълник, строителите се надяват да сведат до минимум използването на материали.

Източник: OCEANIX / BIG-Bjarke Ingels Group

Gallery
Целият град ще съдържа шест села (в случая 6 платформи = 1 село), общо около 10 000 жители.

Идеалният брой жители, които ще могат да живеят в този град, е 10 000. Това ще позволи на острова да постигне "пълна автономия", като произвежда собствена енергия, прясна вода и топлина.

Източник: OCEANIX / BIG-Bjarke Ingels Group

Gallery
Тук няма да е позволена употребата нито на автомобили, нито на превозни средства с вредни емисии

И камиони за боклук не са предвидени. Вместо тях пневматичните тръби за боклук ще транспортират отпадъците в станция за сортиране, където те биха могли да бъдат идентифицирани и пренасочени.

Градът може да има и водна система, която извлича чиста вода от въздуха.

Източник: OCEANIX / BIG-Bjarke Ingels Group