Изкуствен интелект знае кога ще умре някой пациент. Но за разлика от  фантастичните филми, тази информация може да послужи за спасение на човешки животи, а не за завързване на драматичното действие в сценария. Ново научно изследване, публикувано в престижното научно списание Нейчър, твърди, че ако се въведе електронния здравен картон на пациент в система с изкуствен интелект, която осъществява така нареченото “дълбоко научаване”, това може значително да подобри очакваните положителни медицински ефекти от лечението на пациента.

При тестове на хипотезата в две американски болници учените успяха да покажат, че техните алгоритми могат да предвидят продължителността на престоя на пациента в болницата, както и момента на неговата смърт. Невронната мрежа на изкуствения интелект, която е описана в изследването използва огромни масиви от данни, които включват жизнените показатели на пациента и медицинската му история, за да направи прогнозата си. Ако се потвърди, болниците ще могат да използват услугите на изкуствения интелект, за да приоритизират грижите си за пациента, да оптимизират плановете си за лечение и дори да прихванат спешни случаи, преди да са се случили.

Science Alert