Песъчинките на плажа могат да разкрият много повече за историята на нашата планета, отколкото вероятно предполагате.

Учени разработиха нова метрика за определянето на т.нар. „отпечатък на възрастовото разпределение“ на минерала циркон в пясъка. Впоследствие той може да бъде използван, за да научим повече за еволюцията на повърхността на Земята за период от милиарди години.

Геолозите проявяват интерес към циркона, тъй като той може да се образува при сблъсъка на континенти. В някои случаи тези кристали са на милиарди години и съхраняват в себе си огромно количество данни за историята на нашия свят.

Цирконът е издръжлив и неподатлив на геологическа ерозия и съхранява информация в образуваните от него седименти.

Докато земната кора се стрива и принуждава новите скали да се втвърдят, се образува своеобразен времеви маркер, показващ тяхната възраст. Дори когато скалите се разпаднат на малки песъчинки, пак е възможно да проследим тази история.

„Световните плажове запазват детайлната история на геоложкото минало на нашата планета – във всяка една песъчинка са отпечатани милиарди години от земната история. Нашата техника ни помага да отключим тази информация“, коментира седиментологът Майло Бреъм от Университета Къртин в Австралия.

След като определят възрастовото разпределение на циркона в песъчинките (от невръстни до изключително стари), учените установяват какви планинообразуващи събития са настъпили през хилядолетията преди формирането на залежите от тези конкретни утайки.

Този подход може да ни покаже и как Земята се е превърнала в обитаема биосфера, казват изследователите. Освен това разкрива информация за тектоничните движения дори и тогава, когато възрастта на седиментните залежи не е известна (ситуации, в които изследователите често попадат).

Изследването е публикувано в Earth and Planetary Science Letters.

Източник: Science Alert