Пеперудите са едни от най-красивите насекоми. Децата обикновено се забавляват в гонене на пеперуди, защото ги привличат с цветовете си и ефира на красотата.

Голямото нощно пауново око е вид пеперуда от сем. Saturniidae. Това е най-голямата пеперуда в България и Европа с размах на крилете до цели 15 см.

Тези пеперуди живеят само няколко дни, защото не могат да приемат храна. Ако се питате как изобщо оцелява и толкова, има обяснение - преживява с хранителните запаси натрупани в ларвния стадий. Активна е нощем, а през деня се крие.

Ако след излюпване наличните им мастни резерви са изчерпани, те умират. Затова трябва много бързо да се погрижат за продължаване на поколението си.

За целта мъжкият екземпляр може да долови с обонянието си женска, готова за размножаване, от няколко километра разстояние.

Броят яйца в отделните групички варира в широки граници от 5 до цели 80, а женската снася общо около 250 яйца – на групички върху клонки и листа на хранителните растения на гъсеницата – най-често овощни дървета, особено круша, слива и др.