Невижданият спад в потреблението на енергоизточници поради понижената икономическа активност вследствие на COVID-19 ще доведе до значително свиване на глобалните вредни емисии, генерирани от енергийната индустрия. Според последния доклад на BNEF (аналитично звено на Блумбърг за алтернативни енергийни източници и нови технологии) вредните газове от днес до 2050 г. ще бъдат понижени с еквивалента им за 2 години и половина поради ограниченията, въведени след глобалната пандемия.

През 2019 г. емисиите от изгаряне на различни видове горива са достигнали исторически връх, а до края на 2020 г.  се очаква те да бъдат с 8% по-малко. Прогнозата сочи, че постепенно ще се повишават, но никога отново няма да достигнат нивата от 2019 г. Освен това от 2027 г. те ще започнат устойчиво да се понижават с 0,7% на година до 2050 г. поради поевтиняването на новите енергийни технологии, които не изискват изгаряне. Основните причини ще са постоянния ръст на електричеството от вятър и слънце, както и все по-голямата популярност на електрическите превозни средства. До 2050 г. вятърните и соларните централи ще произвеждат 56% от електричеството в света.

Също така инвестициите в нови енергийни комплекси ще бъде 15,1 трлн. долара през следващите 30 години. От тях 80% ще отговарят за вятърни и соларни централи и също така за батерии и комплекси за съхраняване на енергия. Други 14 трлн. долара ще бъдат инвестирани в разпределителната мрежа.

Най-високото потребление на въглища в Китай ще бъде достигнато през 2027 г., а в Индия – през 2030 г., след което ще се понижава и през 2050 г. само 12% от електричеството ще бъде произвеждано в ТЕЦ на въглища. Природният газ ще е единственото изкопаемо гориво, чието потребление се очаква да продължи да се увеличава всяка година до 2050 г. – средно с по 0,5% на годишна база. Така след 30 години то ще бъде с 33% по-често използвано в сградното отопление и 23% в индустрията.

„Следващите 10 години ще са от ключово значение за прехода към нова енергийна система. Ще има три ключови момента: увеличено използване на вятърни централи и соларни панели, бърз ръст на потреблението на електрически коли, малки ВЕИ централи и нискоенергоемки строителни материали, и разработване на горива с нулеви вредни емисии“, коментира Джон Мур, изпълнителен директор на BNEF.

Източник: Мениджър Нюз