Огромно проучване, посветено на чистотата на световните реки, откри потенциално вредни нива на фармацевтично замърсяване в повече от ¼ от изследваните места. След анализ на проби от 258 различни реки в 104 държави учените засичат високи концентрации на най-малко една смес в 25,7% от тестваните райони.

Изследователите представят своите доста стряскащи открития в Proceeding of the National Academy of Science. Това на практика е първото наистина глобално проучване на фармацевтичното замърсяване. В него учените търсят 61 различни медицински замърсители на всички 7 континента. Те пътуват до най-отдалечените региони на планетата и събират данни от 36 държави, които до момента не са били проучвани за подобно нещо.

На поне едно конкретно място специалистите откриват 53 от проучваните 61 замърсители. 4 от замърсителите пък присъстват на всички континенти, включително Антарктика. На глобално ниво карбамазепинът, който се използва за лечение на епилепсия и нервни болки, е най-често засичаната смес. Тя присъства в 62% от проучените места.

Метформин (срещу диабет тип 2) също е открит в повече от половината водни проби.

„От повече от две десетилетия знаем, че фармацевтичните меси си проправят път до водните среди и че вероятно засядат биологията на живите организми – казва д-р Джон Уилкинсън, един от авторите на проучването. – Един от най-големите проблеми при проследяването обаче е, че когато става дума за следенето на въпросните замърсители, ние не сме особено представителни – повечето данни се фокусират върху избрани райони от Северна Америка, Западна Европа и Китай.“

„Благодарение на нашия проект знанието ни за световното разпределение на фармацевтичните замърсители във водните среди е значително разширено. Това конкретно изследване представя данни от повече страни по света – страни, за които научното общество не разполагаше с данни“, допълва той. С други думи, изследователите проучват реките в повече от половината държави по света, като до този момент водните басейни в 36 от тези страни не са били наблюдавани за фармацевтични замърсители.

Проучването, което е част от Global Monitoring of Pharmaceuticals Project, открива, че замърсяването е по-високо в държавите с по-ниски доходи. До голяма степен то е следствие от лошата инфраструктура за управление на отпадъчни води и отпадъци, неправилните фармацевтични производствени процедури и изхвърлянето на съдържанието на септични ями. в реки. Общо взето най-високите концентрации на замърсители са открити в Субсахарска Африка, южната част на Азия и Южна Америка. Най-ниските нива пък са регистрирани в Океания.

Исландия е единствената държава, в която не са открити нито една от въпросните 61 смеси. Три места в отдалечените региони на Венецуела, където живее коренното племе яномани, също са напълно чисти.

Най-високите средни стойности на замърсителите са открити в Лахор, Пакистан. На второ място се нарежда Ла Пас в Боливия, а на трето – Адис Абеба в Етиопия. В Ла Пас е открито и най-силно замърсеното място сред проучваните, като участък от Рио Секе съдържа 115 пъти повече фармацевтично замърсяване от Ийст Ривър в Ню Йорк.

Както посочват изследователите, фармацевтичните продукти в големите водни пътища може да си взаимодействат с биологията на водните диви животни и човешките популации. Високите концентрации на антимикробни средства могат също така да влошат допълнително глобалната криза на антимикробната резистентност. Фактът, че в един от проучените региони в Бангладеш е открито антибиотичното лекарство метронидазол в дози, които са 300 пъти по-високи от безопасните количества, е наистина тревожен.

Източник: IFLScience