Тежестта на COVID-19 варира. Заболяването може да протече леко с малко или никакви симптоми, наподобяващо други често срещани заболявания на горните дихателни пътища, като обикновената настинка.

Въпреки това, при някои хора вирусът COVID-19 може да засегне белите дробове и да причини пневмония. При най-тежко засегнатите COVID-19 може бързо да прогресира до остър респираторен дистрес синдром (ARDS), причинявайки дихателна недостатъчност, септичен шок или полиорганна недостатъчност.

Усложненията, свързани с COVID-19, включват сепсис, нарушения в кръвосъсирването и увреждане на сърцето, бъбреците и черния дроб. Аномалии в кръвосъсирването, по-специално увеличаване на времето, необходимо за съсирването на кръвта (протромбиново време), са описани при 6% от приетите в болница с COVID-19, докато нарушената функция на бъбреците се наблюдава при 4% от тази група.

Кръвните маркери за увреждане на сърцето (тропонин I) са повишени при повече от 50% от тежките случаи на COVID-19, както и са описани нарушения в сърдечния ритъм, водещи до сърдечен арест (спиране на сърцето). Чернодробно увреждане, установено чрез изследване на чернодробните показатели, често се наблюдава при тежки случаи, въпреки че чернодробната недостатъчност не е описана досега (март 2020 г.).

Няколко фактора прогнозират тежестта на инфекцията с COVID-19.

Децата са с тендеция да изпитват по-леки симптоми и много по-малък риск за тежко заболяване от възрастните.

По-напредналата възраст и висок резултат на SOFA (клинична скала за оценка на функцията на различни метаболитни системи и органи, например бели дробове, сърце, черен дроб, бъбреци и др.) са свързани с по-лоша прогноза.

Хора с подлежащи сърдечни заболявания са изложени на по-голям риск от сърдечни усложнения.

Кръвните изследвания, свързани с по-тежко заболяване, включват d-димер, по-голям от 1 µg / mL; повишени нива на интерлевкин-6, високочувствителен сърдечен тропонин I, лактат дехидрогеназа и анормално ниски нива на лимфоцитите (вид бели кръвни клетки).

Източник: framar