През 2001 г. Ричард Уайзман е поканен от Британската асоциация за напредък на науката (BAAS) да направи експеримент, чрез който да установи влиянието на астрологията. Експертите дават по 5000 въображаеми паунда на астроложка, на специалист по инвестиции и на 4-годишната Тиа. Задачата е да ги вложат в компании на борсата.

Инвеститорът анализира чисто технически детайли. Астроложката се съветва с конфигурацията на звездите. Тиа избира чрез листчета, които разхвърля във въздуха. Първите резултати се анализират след една седмица. Периодът се оказва с неочаквани спадове, които никой от тримата не успява да предвиди. Астроложката губи 10%, специалистът - 7%, а Тиа - 4%.

Уайзман решава да даде възможност на тримата кандидати да играят на борсата цяла година. В по-дългосрочната перспектива спецът губи 46,2%, астроложката е на червено с 6,2%, а Тиа печели 5,8%.  Вестник “Сън” й отделя една страница във финансовия си раздел, а тя дава следните съвети:

„Парите не са всичко, бонбоните - да”,

„Лягайте си рано”, „Наблюдавайте как се подобрява пазарът на детски играчки”.

Това е само един от стотиците експерименти на професор Уайзман, който пръв лансира термина Quirkology, или „Наука за странностите”, изучаваща най-любопитните и странни аспекти на всекидневния живот. Той признава, че това, с което се занимава, е заредено с голяма доза екстравагантност, и резюмира своя подход така: става въпрос за експерименти, някои от които ползват традиционни методи, за да изследват необикновени теми. Други прибягват до необикновени методи, за да изследват класически теории. Той е способен детайлно да анализира например що за хора са тези, които се опитват да минат с повече от десет артикула на бързите каси в супермаркета.

Или защо много голям брой морски биолози се казват Доктор Фиш.

Според мнозина проучванията му често са доста популистки, но дори и противниците му не успяват да оспорят съвсем сериозния и методичен подход и в най-странните му хрумвания. Интересът му към най-нетривиалните проявления на психологията не го напуска никога. Уайзман е горещ привърженик на все по-стабилното навлизане на науката във всекидневния живот. За последните двайсетина години над един милион хора от цял свят са участвали в тестовете му, някои от които може да се попълват и по интернет.