Според ново проучване даването на домашна работа по математика на учениците понякога може по-скоро да навреди, отколкото да помогне, особено когато задачите са твърде сложни, за да могат децата да се справят с тях дори с помощта на родителите си.

Изследователите от Университета на Южна Австралия и Университета "Сейнт Франсис Ксавиер" в Канада интервюират осем канадски семейства, като им задават въпроси за опита им с домашните по математика и въздействието им върху семейството.

Всички семейства са имали дете в трети клас, обикновено на 8 или 9 години - възрастта, в която се въвеждат първите стандартизирани тестове по математика в района, където е проведено проучването. Като цяло за математиката се говори като за предмет, който не се харесва и който е свързан с твърде много допълнителна работа.

"Домашната работа отдавна е приета като практика, която затвърждава ученето на децата и подобрява академичния успех", казва Лиза О'Кийф, старши преподавател по математическо образование в Университета на Южна Австралия.

"Но когато задачата е твърде сложна за ученика дори с подкрепата на родителите, възниква въпросът защо изобщо е била поставена като домашно."

Проблемите, идентифицирани в проучването, включват твърде трудното домашно - дори с помощта на родителите - както и това, че то отлага времето за лягане, навлиза във времето на семейството и предизвиква чувство на неадекватност и неудовлетвореност.

Но това не е всичко. "Подобно на много други неща, преподаването на математика се е развило с течение на времето", казва О'Кийф. "Но когато родителите осъзнаят, че техните изпитани методи се различават от онези, които изучават децата им, може да им е трудно да се адаптират и съответно - да увеличи допълнително излишното напрежение."

Това може да доведе до "негативизъм между поколенията", казват изследователите. Според авторите на изследването майките са имали склонност да помагат най-вече за домашните. А когато те също намират задачите за трудни, това може да засили негативните стереотипи за математиката и по-специално – че това не е предмет, в който момичетата "естествено се отличават".

Тези негативни стереотипи могат да имат трайно въздействие върху оценките и професионалните им стремежи, показват други проучвания.

Разбира се, пандемията от коронавирус е все още прясна в съзнанието на всички - време, когато децата често са били карани да учат вкъщи, а родителите е трябвало да помагат, когато е ставало въпрос за изпълнение на задачите.

Макар че в това проучване е използвана малка извадка от участници, изследователите твърдят, че резултатите от него съвпадат с общоприетите мнения в областта на образованието. Те искат да се положат повече усилия, за да се гарантира, че домашните работи по математика се задават по подходящ начин и че не водят до отблъскване на младежите от предмета в ранна възраст.

"Последното нещо, което учителите искат да направят, е да поставят момичетата в неравностойно положение по отношение на развитието на потенциално силна математическа идентичност", казва авторът на изследването Сара Макдоналд, лектор в сферата на образованието в Университета на Южна Австралия. Затова "се нуждаем от по-добро разбиране на политиките и очакванията за домашните работи".

Макдоналд добавя, че домашните по математика могат да имат и неакадемични ползи – например да насърчават независимостта, да развиват организационните умения и самодисциплина (макар и настоящото проучване да не открива доказателства в полза на това).

Изследването е публикувано в British Journal of Sociology of Education.

Източник: Science Alert