Изследване установи, че техника на разпитване може да има наистина забележителен терапевтичен ефект и да помогне при страдащите от депресивно разстройство. Техниката представлява познатия от история на философията майевтичен метод, известен също и като “сократически метод”. Той се използва в практиката на много терапевти, за да помогне на пациентите да изследват нови перспективи към самите себе си и към света.

Джъстин Браун, един от авторите на изследването, обяснява: “Хората с депресия може да се окажат блокирани в негативен цикъл на мислене. Сократическото разпитване може да помогне на пациентите с депресивно психическо разстройство да изследват валидността на своите отрицателни мисли и да получат нова, по-широка и по-реалистична перспектива”.

Сократическата техника на разпитване се различава от стандартната техника на обикновено задаване на въпроси по това, че се фокусира върху фундаментални теми и проблеми. Така например, ако пациентът усеща живота си като провал заради тежък развод, терапевтът може да го попита: