Граничното личностно разстройство (бордърлайн) е сравнително често срещано психично заболяване, което може да причини на засегнатите повече или по-малко страдания. Самото понятие „бордърлайн“ говори за наличието на симптоми от граничната област между невротичните и психотичните заболявания. Страдащите от това разстройство се отличават най-вече с повишена импулсивност и нестабилност в отношенията си с околните, с изкривена представа за себе си и с нарушения в поведението. При особено тежки случаи медицинската намеса е наложителна.

Симптоматика

Първите разпознаваеми признаци на граничното личностно разстройство обикновено се наблюдават в млада възраст, като при някои хора може да настъпят по-рано или по-късно. Те не засягат непременно всеки заболял и в повечето случаи се проявяват по различен начин и  напълно индивидуално.

Потърпевшите имат проблеми в общуването и са склонни към импулсивни действия и честа промяна на настроенията. Характерни за тях са внезапните изблици на гняв, както и епизодите на страх и депресия. Отношението им към предмети или хора също може да претърпи ненадейна промяна, от което страда най-вече връзката с партньора. При засегнатите от болестта нуждата от близост се редува с желание за отхвърляне и те често изпитват панически страх да не бъдат изоставени. Тяхното черно-бяло мислене им пречи да гледат обективно на нещата и те се люшкат между идеализирането и тоталното обезценяване на предмети, хора или състояния. В някои случаи се стига до дисоциация или променено възприятие за време и пространство. Изопачената и нестабилна представа за себе си също е характерна за много от засегнатите, като някои от тях се впускат в рисковани дейности – например безразборен секс, злоупотреба с наркотици или безогледно шофиране. Подобно на депресията заболяването бордърлайн също се отличава с хронично чувство за празнота.

Причини

Съвсем естествено е, че наред с генетичните и биологичните, за възникването на това заболяване играят роля преди всичко социалните фактори. Твърде вероятно е в основата на бордърлайн да лежат физическо или сексуално насилие, тормоз или неглижиране на проблеми, преживени в детска или младежка възраст. Неуравновесеното отношение към засегнатите лица също създава благоприятна почва за развитието на болестта.

Терапия

От значение за болните е психотерапевтичната подкрепа, при което трябва да се обърне специално внимание на състоянията на тревожност и напрежение. В някои случаи може да помогне и терапията с медикаменти.

Източник: Supermed