Как сте с местоименията? Открийте грешките в употребата на местоименните форми в следните 10 изречения:

1. Тя се обади на нейната приятелка.

2. Те посрещнаха техните роднини.

3. Той изгуби неговото куче.

4. От кой можем да получим подкрепа?

5. Тя често говори на нея си.

6. Чий са тези маратонки, забравени тук?

7. Апартаментът, чийто прозорци протекоха, е на партера.

8. Някой хора нямат чувство за хумор.

9. Този телефон е нейн.

10. Препоръчай ми лекар, който да посетя.

Проверете отговорите на следващата страница: