1. Тя се обади на своята приятелка.

2. Те посрещнаха своите роднини.

3. Той изгуби своето куче.

4. От кого можем да получим подкрепа?

5. Тя често говори на себе си.

6. Чии са тези маратонки, забравени тук?

7. Апартаментът, чиито прозорци протекоха, е на партера.

8. Някои хора нямат чувство за хумор.

9. Този телефон е неин.

10. Препоръчай ми лекар, когото да посетя.