Кой от вариантите е правилен?

1. Човекът, който/когото извикаха на среща, е нов служител.

2. Хората, чийто/чиито апартамент се дава под наем, живеят в чужбина.

3. Двама лекаря/лекари са дежурни тази вечер в кабинета.

4. Няколко участника/участници се отказаха от състезанието.

5. Директора/директорът го няма в кабинета.

6. Момичето се появи на сцената и публиката го/я поздрави.

7. За никой/никого не е тайна, че не обичам сладолед.

8. Според традицийте/традициите днес се почита Свети Мина.

9. Дядото и бабата живяли/живели щастливо още дълги години.

10. Не разбирам какво имаш в предвид/предвид.

Ще видите отговорите на следващата страница: