Колкото по-богати усещания има то, толкова по-висок ще бъде неговия интелект. Детето расте и първото, което непременно ще отбележите е това, че приблизително за два месеца то се научава да хваща и задържа играчката.

Всичко, което хваща бебешката ръчичка, на секундата се изучава и с уста. Бебето внимателно следи за движещи се играчки, а при определени случаи може да изобрети и свои начини, за да се "добере" до тях. Например, не е по силите му да достигне до интересуващия го предмет и то прави велико откритие – ако издърпа карето или подложката, на която стои играчката, тя ще се озове право в ръцете му.

Такива действия на младия изобретател учените смятат за  процес на зараждането на интелекта. Още един плюс на развитието – бебето не само познава майка си, то по своему се обръща ласкаво към нея, "гука", изразява радост, усмихва се и оживено движи ръчички и крачета.