Оказва е, че хорaта могат да разпознаят болни по една доловими видими белези. Според ново изследване това загадъчно умение вероятно играе роля на поведенческа форма на защита срещу болестите, като ограничава риска от разпространение на зарази. Според резултатите дори обикновените хора имат един вид “радар” за болести, който понякога е толкова чувствителен, че ни помага да доловим признаците на болестта дори и само от снимки на лицата на болните.

За да тестват своята хипотеза, учените са набрали 16 здрави доброволци на възраст между 19 и 34 години и са им направили фотографии в два различни сценария на обстоятелства. В единия от тях участниците са били снимани два часа след като са били инжектирани с безвредно плацебо, което не променя изгледа им по никакъв начин. В другия сценарий инжекцията е съдържала доза от ешерихия коли, която е предизвиквала преходно състояние на възпаление, което мимикрира болест. Група от 62 души е разгледала и двата набора от снимки и са дали преценката си за здравословното състояние на участниците. Те са успели да разпознаят болните сред здравите при 13 от 16 участници, което е значително над статистическата граница на случайността.

Science Alert