Има дни, в които вероятно си мислите, че сте голяма работа. Може би разполагате с много приятели, важна работа и голяма кола, пише Science Alert.

Не е лошо да знаете обаче, че всички тези неща – вие, хората около вас, офисът ви и вашият автомобил… въобще всичко в тази невероятно обширна Вселена – е почти изцяло 99,9999999 % празно пространство.

Ето защо.

Размерът на един атом се определя от средното разпределение на електроните в него: от това колко пространство има между ядрото и безформената външна обвивка на атома.

Ядрата са приблизително 100 000 пъти по-малки от атомите, в които се намират.

Ако едно ядро е с размера на фъстък, то атомът ще е голям колкото бейзболен стадион. Ако се отървем от цялото това празно пространство в нашите атоми, всеки един от нас би могъл да се побере в една прашинка, а цялата човешка цивилизация – в кубче захар.

Откъде тогава идва цялата тази маса?

От енергията! На основно ниво всички ние сме изградени от атоми, които са съставени от електрони, протони и неутрони.

А на още по-елементарно равнище, тези протони и неутрони, които съставляват по-голямата част от нашата маса, са изградени от трио фундаментални частици, наречени кварк.

Масата на този кварк обаче включва малка част от масата на протоните и неутроните. Глуоните пък, които държат заедно кварка, нямат никаква маса.

Доста учени са на мнение, че почти цялата маса в телата ни е следствие от кинетичната енергия на кварка и свързващата енергия на глуоните.