Български учени изследват резонансните магнито-оптични ефекти в алкалните атоми и тяхното приложение в миниатюрни сензори за промишлеността. В рамките на проекта българският колектив с ръководител доц. Христина Андреева се фокусира върху изследване на атоми както в оптически клетки със сантиметрови размери, така и едномерно ограничени в свръхтънки субмилиметрови кювети.

Научните изследвания са по проект с участието на учени от Института по електроника на БАН и Новосибирския държавен университет. Използван е теоретичен модел на конфигурация за приготвяне и регистрация на магнито-оптични резонанси, с две светлинни вълни – напомпваща и пробна.

В резултат на тази конфигурация се получават сигнали с едновременно много висок контраст и чувствителност.

Разработките са тествани чрез измерване на слаби магнитни полета, генерирани от магнитни наночастици и от метализирани микро-пътечки, получени чрез лазерна обработка на биосъвместим полимер.

Регистрирано е работното състояние (проводящи – прекъснати) на такива микро-жички, с цел дистанционен контрол на тяхната работа в невронни импланти за невронни протези и бионични системи.