Изследователи от Манчестърския университет разработиха нов начин за изучаването на течни клетки и го използваха, за да заснемат за първи път движението на отделните атоми в течност. Тяхното постижение би могло да хвърли повече светлина върху ключови технологии, свързани с генерирането на чиста енергия, както и върху важни биологични процеси.

Изследването на екипа е публикувано в Nature.

Учените поставят солен разтвор между два пласта графен – 2D материал, създаден от въглеродни атоми, подредени в шестоъгълна форма. В рамките на тази клетка те поставят пласт от молибденов дисулфид и платинени атоми.

С помощта на трансмисионна електронна микроскопия (TEM) екипът изучава как платинените атоми се движат по повърхността на материала. За да работи, TEM се нуждае от вакуумни условия. Ето защо без двата пласта графен, които ограничават течността, това би било непостижимо. Всъщност вакуумните условия променят поведението на материала.

„В нашата работа ние показваме, че се подава подвеждаща информация, ако поведението на атомите се изучава във вакуум, а не в рамките на нашите течни клетки“, казва водещият автор на изследването д-р Ник Кларк. „Това значимо постижение е едва началото – вече се опитваме да открием как да използваме тази техника, за да подпомагаме разработката на материали за устойчива химична обработка, необходими за постигането на амбициозната световна цел, при която нетните емисии са нулеви.“

Платинените атоми се намират върху вътрешните повърхности и течността ги размества с много по-висока скорост, отколкото ако нямаше каквато и да било течност. Учените също така откриват, че наличието на солена вода води до промени в предпочитаните от атомите места за покой по повърхността.

Източник: IFLScience