През Юли 2011 година една жена с изключително интересно психическо разстройство е била регистрирана в психиатрична клиника в Холандия. Оказало се, че през целия си живот тя е е виждала лицата на хората около себе си да се променят в лица на дракони и тази халюцинация се е случвала много пъти на ден.

“Дамата е можела да вижда и да разпознава лица, но след всеки успешен случай лицето в рамките на няколко минути е започвало да се променя, да се превръща в черно, да се издължава, ушите да се изострят, да се образува муцуна и да се покрива с кожа от типа на тази на влечугите, а очите са се уголемявали и са започвали да имат светло жълт, зелен, син или червен цвят”, обясняват специалистите от екипа, който е лекувал жената. “Тя е виждала драконови лица да се протягат към нея много пъти на ден от стените, електрическите контакти, екраните и всичко това се е случвало както в присъствието, така и в отсъствието на лицеви модели.”