Преди време генератор на изображения успя да превърне и най-грубата драсканица на лице в реалистично изглеждаща физиономия. Системата е използвала специален алгоритъм за своите изкуствени лица. А сега, водещият производител на графични чипове Енвидия е разработил система, която използва същия алгоритъм, за да създаде най-реалистично изглеждащите изкуствени лица на хора.

Изкуствените невронни мрежи са системи, които са разработени за да имитират работата на невроните в човешкия мозък. При алгоритъма, съкратен като GAN, две такива мрежи са изправени една срещу друга. Едната от тях използва генериращия алгоритъм, докато другата използва коригиращ алгоритъм, който непрекъснато предизвиква генерирания образ, с цел неговото подобряване.

Енвидия разпространи видео с резултатите от работата на системата и лицата на хора, създадени от изкуствения интелект, са просто невероятно реалистични. Ако човек не знае, че лицата са изкуствено генерирани съвсем лесно ще повярва, че те принадлежат на истински хора.

Science Alert