Едва доловимите промени в цвета на лицето издават чувствата на човека. До това заключение достигнаха специалисти от университета в американския щат Охайо. Нещо повече - те създават компютърен алгоритъм, който отчита тези промени.

Благодарение на своето проучване експертите доказват, че хората са способни да доловят дори лека смяна в цвета на части от лицето - около носа, веждите, бузите или брадичката, предизвикана от кръвния поток и я използват, за да идентифицират с точност до 75 % чувствата на човека срещу себе си.

"Идентифицирахме модели на смяната на цвета на лицето, които са уникални за всяка емоция", каза ръководителят на изследването Алекс Мартинес. Учените поясняват, че използваме този метод за преценка на чувствата на човека, с когото общуваме, независимо дали го правим съзнателно или не.

На базата на откритията си, изследователите създават компютърни алгоритми, които използват цвета на лицето, за да установят емоцията на дадена личност с точност до 90 %. Според експертите, тези алгоритми могат да помогнат да се разработят нови видове изкуствен интелект, който ще улавя и имитира човешките емоции.