В продължение на хилядолетия египетските пирамиди озадачават изследователите с много неща и далеч не само със скритите си камери и тайните си помещения. Но и до днес не се знае със сигурност как точно древните египтяни са успели да ги построят, без да използват никаква модерна технология. Една от най-големите загадки е всъщност дори по-малко известна от останалите. Tе е свързана с ориентацията на пирамидите спрямо посоките на света – учените нямат идея как строителите са успели да ги подредят така перфектно. Така например Голямата пирамида на фараона Хуфу в Гиза със страна на основата си от 138.8 метра е изключително правилна и почти съвършено ориентирана спрямо водещите кардинални точки на посоките на света (север, юг, изток и запад), макар и да има минимална систематична грешка.

“Строителите на голямата пирамида на Хуфу са я ориентирали спрямо посоките на света с точност, по-висока от четири дъгови минути или една петнадесета от градуса”, коментира археологът и инженер Глен Даш. Всъщност всичките три от големите египетски пирамиди са ориентирани с изключителна точност, която е напълно неочаквана за ера, в която не е имало дронове, чертежи и компютри. Но сега Даш има нова идея, която според него може да обясни ориентацията. Последните му изследвания показват, че преди 4500 години египтяните са използвали есенното равноденствие за да постигнат точността при ориентацията. Той е използвал метода с пръчка, наричана в древността гномон, при която може да се установи с изключителна точност линията изток-запад. А това, което е наистина интересно е, че при този метод има минимална грешка, която е в посока обратна на часовниковата стрелка, точно каквато е и минималната грешка при ориентацията на пирамидите.

Science Alert