В една своя фантастична шега Станислав Лем разказва за сложността на любовния живот и продължението на рода на Юпитер, където разумните същества се делили не на два, а на пет пола.

На планетата Земя нещата изглеждат по-просто, но не и за Виген Геодакян, водещ сътрудник в Института по проблемите на екологията и еволюцията на Руската академия на науките.

Според него Господ, създавайки мъжа и жената, предложил на човечеството избор измежду най-малко шест “дробни” пола (смес от определени проценти женственост и мъжественост). От тази оригинална гледна точка Геодакян търси и нови методи за лечение на рака – защото го смята не толкова за болест, колкото за природен механизъм, регулиращ разнообразието и числеността на човешката популация.

Тази самобитна теория е зачената преди половин век, когато физикохимикът Геодакян започва да се интересува от биология и стига до извода, че учените не разбират защо са се появили два пола. И предлага своя версия за тази странност.

Половото разделение помага за по-успешна еволюция на вида, твърди Геодакян.

“Повечето биолози смятат, че мъже и жени се развиват синхронно и успоредно. Но това не е така. Първо еволюират мъжете, после жените.” Ученият отрича това да е поредната сексистка теория. Женският геном е по-ценен и затова нито един нов ген не може да влезе в него, без да е претърпял щателна проверка в мъжкия, и то в течение на много поколения. Това е основата, заявява Геодакян.

Той подчертава, че още през първите три месеца на бременността гените предават управлението на пола на хормоните и той остава в тяхна власт до края на живота на човека. И на практика всички ние си имаме работа с хормоналния, не толкова с генетичния пол.

Последният, наричан хромозомен, се дели на познатата двойка, разказва ученият. Но между тях може да се набележат поне няколко преливащи се пола. “Решаващо е съотношението на андрогени и естрогени. От концентрацията на хормони зависи тонът на гласа. Съответно можем да определим следните “дробни” полове: сопран, мецосопран и контраалт за жените и тенор, баритон, бас за мъжете”, обяснява Геодакян. Тъй като тези категории се определят от съдържанието на конкретни хормони в кръвта, то разпознаването им е сравнително лесно и достъпно за всяка нормална хематологична лаборатория.