Подобно на много други животни, и северният звезден корал (Astrangia poculata) прекарва зимата в състояние на хибернация.

Нека обаче това време за отдих да не ви заблуждава – около полипите се извършва мащабно домашно почистване.

Според ново изследване, ръководено от Калифорнийския университет в Дейвис, микробните общества, които живеят върху коралите, се раздвижват и се подготвят за следващия сезон.

Това ново откритие би могло да хвърли повече светлина върху начина, по който коралите вероятно откликват на изменението на климата. Малко по малко океанските води се затоплят. Съответно е крайно належащо да открием как да предпазим микробиома на коралите. Настоящото изследване би могло да предостави на експертите ценна информация, която да им позволи да поддържат коралите в здравословно състояние.

„Най-общо казано състоянието на покой представлява своеобразен отговор на стресов фактор в околната среда – в този конкретен случай на студ“, казва еколожката Аня Браун от Калифорнийския университет в Дейвис. Преди това тя е работила като изследовател в Океанографския институт в Уудс Хоул.

"Ако разберем повече за този период на възстановяване, можем да научим какви микроби могат да бъдат отговорни за възстановяването на коралите в по-топлите тропически системи."

Малко парченце Astrangia poculata. Източник: Prasetyo tiyut / Shutterstock

Северният звезден корал живее в Атлантическия океан, като ареалът му се простира от Мексиканския залив до Масачузетс. Когато температурата на водата се понижи, коралите изпадат в дълбок сън: прибират пипалата си, спират да се хранят и пренебрегват физическия допир.

Между октомври 2020 г. и май 2021 г. Браун и колегите ѝ събират 10 отделни колонии на корала A. poculata от дълбочина 60 фута (около 18 метра) край бреговете на Масачузетс. Те са разделени на три категории, които представляват екземпляри, взети преди, по време и след хибернация.

След като извършват генно секвениране на микробиомите на екземплярите, изследователите установяват, че по време на периодите на покой се освобождават микроби, свързани с патогени, както и микроби, които абсорбират хранителни вещества.

От друга страна, броят на микробите, които могат да доставят азот на коралите, се увеличава, което предполага, че коралите ефективно реорганизират и „опростяват“ микробната си общност, като едновременно с това запазват и известно ниво на разнообразие.

Това съвпада с хипотезата на екипа – а именно, че протича процес на "нулиране и преструктуриране", който защитава микробната общност и отговаря на нуждите на коралите, докато те са едновременно и "будни", и "заспали".

"Настоящото проучване показва, че микробите реагират на стрес и се възстановяват по предсказуем начин", казва Ейми Април, еколог по морските микроби, от Океанографския институт в Уудс Хоул, Масачузетс. "Това е фундаментално знание, което може да ни помогне да разработим пробиотици или други микробни лечения за стресираните тропически корали."

Това е първият път, в който се регистрира трайна промяна в микробното общество на морско животно по време на период на покой, макар че подобно нещо е забелязвано и при други организми - в микробиома на земните катерици например настъпва промяна, която увеличава степента на рециклиране на азота по време на хибернация.

Следващата стъпка е да се идентифицират по-ясно микробите, които помагат на коралите да останат защитени и да се възстановят от смущенията. По-нататък те ще могат да бъдат използвани или специално създадени, за да поддържат здравето на коралите.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали коралите активно изхвърлят и набират определени микроби (или по-скоро те си тръгват и пристигат самостоятелно). Проби, взети в рамките на по-дълъг период от време и от по-голяма площ, би трябвало да разкрият повече информация.

"Този труд поставя множество въпроси", казва Браун. "Един от тях е: „Защо коралите се събуждат в началото на пролетта?“ Това изследване показва, че ключови микробни групи могат да играят важна роля в заспиването или пробуждането на този тип корали, както и в регулирането на неговия микробиом.“

Изследването е публикувано в Applied and Environmental Microbiology.

Източник: Science Alert