Могат ли мъжете и жените да бъдат само приятели? По този въпрос няма единодушно мнение. Защото намерят ли се веднъж две сродни души, в повечето случаи между тях рано или късно се стига до секс или дори се пораждат чувства.

Запознавате се с мъж или жена и откривате, че се разбирате добре и имате много общи неща; най-често не след дълго се намесват и чувства. Ако имате късмет, срещате взаимност. Но не рядко чувствата са едностранни. Вземете за пример приятелите си и по-специално онези, с които споделяте най-много. Ще забележите, че това са предимно лица от същия пол. Но защо жената няма за най-добър приятел мъж и обратно?

Става ли дума за платонично приятелство, обикновено всичко свършва с хаос на чувствата.  Защото дори да се стигне до влюбване, между двамата цари постоянно сексуално напрежение.

Изследвания на платоничните връзки

Въпросът за приятелските отношения между мъжа и жената се оказва по-сложен, отколкото предполагаме. Има проучвания, които се занимават точно с това и вече са стигнали до показателни резултати.

● Защо приятелството между мъжа и жената е толкова трудно осъществимо, показва едно изследване относно очакванията, които съответният пол има за приятелството. Докато  жените поставят на първо място са честността и доверието, то мъжете по-често изтъкват аспекти като интелигентност, богатство и атрактивност. Очевидно е, че изискванията на двата пола се разминават.