1. Подадената ръка. Вие сте човек алтруист. В дъното на душата си вие сте раними и чувствителни. Не понасяте несправедливостите, не можете да търпите насилие, зло. Раздавате се за околните и често пренебрегвате себе си заради другите. Губите съня си заради чуждите болки и несполуки. Искате да спасите всички бездомни животни и хора по света. Вашето сърце познава само доброта и обич. Готови сте да подадете ръка на приятел в нужда. Не прощавате егоизма и скъперничеството. Хората знаят, че могат да разчитат на вас. И макар да не можете да промените целия свят, то с вашето присъствие светът все пак става по-добър.

2. Щитът. Вие сте по-затворен човек. Някои биха ви нарекли интроверт. Трудно се доверявате, защото често са ви разочаровали и лъгали. Не понасяте предателството и лицемерието. Затова отстранявате такива хора от живота си. Знаете, че животът е твърде кратък, за да го губим в дребни кавги, глупави спорове и безсмислени разговори. Хората често ви смятат за надменни или необщителни, но всъщност вие не обичате празните приказки, нито да си губите времето с незначителни неща. Не прощавате предателството. Трудно откривате сърцето си за другите, но когато някой заслужи доверието ви, може да е сигурен, че във ваше лице ще намери приятел за цял живот.

3. Всевиждащото око. Вие сте чувствителна, сетивна, интуитивна личност. Нищо не може да ви убегне. Умеете да четете между редовете и да обръщате внимание на детайлите и на знаците около себе си. Правят ви впечатление най-дребни неща, които повечето хора не забелязват, но тъкмо в тях понякога се крие същината. Вие сте човек на думата и на делото. Когато кажете нещо, го изпълнявате. Трудно може някой да ви излъже. Не прощавате лъжата и лицемерието. Вие сте принципен и целеустремен човек, който добре знае своето място в света. Хората, които сте допуснали до себе си, имат привилегията да се нарекат ваши приятели.

Цветелина Велчева