Казват, че татуировката е като книга, която можеш да прочетеш, да анализираш и да тълкуваш. Изображенията върху кожата представляват разказ - личната и неповторима история на всеки.

Могат ли обаче татуировките да разкрият кой е човекът? Това е основният въпрос на едно проучване, проведено от изследователите Франсоа Науде и Лузел Науде. За да проучат този въпрос, те набират 10 участници на възраст от 20 до 27 години, които имат между една и девет татуировки. Седем от участниците с жени, а трима - мъже.

Участниците отговарят на няколко въпроса като: „Чувствате ли, че татуировките са част от вашата идентичност?"; „Моля, разкажете историята, която стои зад вашите татуировки"; „Готов шаблон ли ползвахте, или сами измислихте татуировката си?". След това изследователите анализират отговорите и достигат до следните заключения:

1. Изразяване на моята уникална същност.

Повечето от участниците са на мнение, че татуировката им изразява собствената им идентичност и е натоварена с изключително лична символика. Един от участниците споделя: „Чувствам, че татуировката ми по някакъв начин изразява това, през което съм преминал, целия ми живот... Смятам, че тези думи ме определят".

2. Принадлежност към семейство.

Всички участници споменават семейството в своите разкази. Те изтъкват влиянието на семейството върху техните житейски истории. В същото време татуировките символизират принадлежност и връзка с обществото. Например двама участници с татуировки с полумесеци смятат, че това ги приближава до общност от хора, които се борят с предизвикателства, свързани с психичното здраве, включително депресия и мисли за самоубийство. Една от участничките заявява: „Искам да бъда солидарна с хората, които все още се борят със самоубийствени мисли и депресия".

3. Припомняне на събитията.

Татуировките говорят и за важни събития в живота на участниците, които според тях са повлияли на тяхното израстване и развитие. Много от участниците твърдят, че татуировките им символизират различни трудни моменти, през които са преминали и с които са успели да се справят. Те споделят, че когато погледнат изображенията по тялото си, си спомнят колко воля са проявили в миналото и това им дава сили и в настоящето.

4. Оцеляване в трудни моменти.

Татуировките на участниците пресъздават събития, които променят живота им. Някои от тях смятат, че поставянето на татуировка им е помогнало да се излекуват и да преодолеят трудните моменти. Такъв е опитът на един от участниците. Той използва кучето си като вдъхновение за татуировката си, като отбелязва, че кучето му е лоялно, упорито и издръжливо - качества, които той вижда в себе си, след като е преживял трудни моменти.

5. Преодоляване на различията между поколенията. Татуировките стават все по-разпространени, особено сред по-младите поколения. За по-възрастните поколения обаче стигмата все още не е отшумяла. Участниците отбелязват, че нещата все пак се променят и някои области стават все по-отворени към татуировките. Един от участниците има татуировка на горната част на ръката си, изобразяваща дракон, който държи символа „ин-ян“. Татуировката му напомня както за решителността му пред тези, които са го наричали обиждали като дете, така и за желанието му за баланс и вътрешна хармония.

Изводът е, че за повечето хора татуировките са натоварени с лична история и дълбок смисъл. Те са дори източник на духовна сила.

Psychology Today