Знаците и символите са толкова вкоренени в съзнанието ни, че често дори не мислим за техния произход. Bright Side представя няколко популярни символа, които имат неочаквана история. 

Картите за игра

Костюмите са стилизирано изображение на определени обекти: пиките изобразяват мечове, купите – ритуални чаши, спатията изобразява жезъл, а карото – монета.

Никой не знае защо се използват тези символи. Картите за игра са дошли в Европа от Китай. Възможно е да символизират различните съсловия: жезълът – благородниците, потирът –  духовниците, монетата – търговците и мечът – военните. 

Череп и кости

Черепът (понякога с кости) не е просто символ на смъртта, а символ на вечен живот, защото костите не се разлагат, когато човек умре. Ето защо в Европа този знак може да се види на гробищни порти, икони и други артефакти. Пиратският символ няма общо с това – различните пирати са имали различни знаци и знамена. А символът на черепа и костите е популяризиран от Робърт Луис Стивънсън, авторът на „Островът на съкровищата“.

Трикветра Източник: Shutterstock

Символът от телевизионния сериал Charmed съществува в реалния живот и има много древна история. Той е известен като трикветра. В бронзовата епоха в Европа тя е била използвана за отбелязване на позицията на Слънцето в небето (изгрев, зенит и залеза), както и на лунните фази. Символът е популярен сред келтите и скандинавците.