Вярва се, че имената носят на притежателя си сила, нравствена красота, устойчивост и късмет. Това е така, защото хората вярват, че в думите има магическа сила. Следователно думата, с която един човек е „закичен“, идвайки на този свят, е негова същност и скрита сила. Представяме ви някои редки и красиви български имена, които носят особена красота:

1. Албина – бяла (белият цвят символизира чистота, невинност, съвършенство)

По вдъхновение от това име и с малка промяна Йордан Йовков измисля името Албена.

2. Богомила – тази, която е мила на Бога

3. Боряна – тази, която се бори; носителка на голяма сила и воля

4. Драгана – обичана, скъпа; достойна за обичане

5. Елеонора – Бог е моята вяра и моята светлина

6. Камена – силна, устойчива, здрава като камък

7. Младена – вечно млада, неостаряваща

8. Ника – победителка

9. Огняна – пламенна, огнена, буйна

10. Устина – справедлива

11. Фрида – покой, мир, хармония

12. Яромира – носеща светлина и мир

Цветелина Велчева