Превенцията и ваксината срещу HPV (човешки папиломавирус) помагат за намаляване на броя на жените, които умират от рак на маточната шийка, но новите преносими комплекти за скрининг и новите видове лабораторни тестове ще подобрят диагностиката и ранното лечение на заболяването.

Новите постижения при скрининга за рак на маточната шийка – четвъртият най-често срещан рак сред жените – имат потенциала да спасят живота на много жени, казват техните разработчици.

Макар резултатите при жени с рак на маточната шийка като цяло да са се подобрили през последните години, броят на смъртните случаи вследствие това заболяване все още е твърде висок. Въпреки факта, че ракът на маточната шийка е във висока степен лечим, ако е диагностициран достатъчно рано, през 2020 г. от него са починали над 340 000 жени.

По-голямата част от смъртните случаи се случват в страни с ниски и средни доходи, в които жените често имат ограничен достъп до скринингови услуги, според Световната здравна организация.

Дори когато жените се изследват, може да има забавяне от няколко месеца, преди да получат резултата си, а ако тестът е положителен, отново следва забавяне, преди да получат лечение.
„Ако вече сте в напреднал стадий на рак, тези месеци могат да представляват разликата между живота и смъртта“, казва Оливие Дегом, координатор на проект, наречен ELEVATE, който разработва преносим комплект за скрининг, предназначен за бедни райони.

„Ние наистина искаме да намалим този период от няколко месеца до период от 24 часа в идеалния случай“, казва той.

Мобилен комплект

Мобилният комплект на ELEVATE е разработен за приложение в общности с ограничен достъп до медицински грижи. Здравните работници ще обяснят колко е важен скринингът, след което ще предложат теста и ще могат да предоставят резултатите на жените в рамките на един ден.

Използването на комплекта не изисква много обучение. Жените сами взимат проба, която здравните работници пускат в анализатора, захранван с батерии. Апаратът използва ДНК тест, за да провери за наличието на високорискови инфекции с човешки папиломавирус (HPV), които могат да доведат до рак на маточната шийка. Резултатите са готови в рамките на минути.

Целта на изследователите е да започнат да използват комплекта в планински села и бедни градски райони в Еквадор и Бразилия. Те искат да го използват и за жени от труднодостъпни групи в Белгия и Португалия.

Първоначално изследователите се фокусират върху мигранти и други маргинализирани общности, които имат затруднен достъп до медицински грижи или които може да не знаят колко е важен скринингът.

Твърде заети

Но те откриват и че добре образовани жени с кариера не си правят скрининг, защото са твърде заети. Така че, освен че ще направят комплекта за тестване достъпен в бедни общности, той би могъл да е полезен например и в натоварени офиси.

„На глобално ниво ползата ще бъде много по-голяма, ако се фокусираме върху жените, които са част от труднодостъпни по-бедни общности. Но хубав страничен ефект (на проекта) е, че бихме могли да го използваме и за групи от добре образовани жени“, казва проф. Дегом, който е доцент във факултета по медицина и здравни науки в университета в Гент, Белгия.

Програмите за скрининг варират в различните държави. Някои канят всички жени на подходяща възраст да се тестват. Някои предлагат опортюнистичен скрининг, при който на пациентката се съобщава и се предлага скрининг, когато тя посещава съответната клиника. Някои държави изобщо не правят скрининг.

СЗО е поставила цели за 2030 г. за намаляване на случаите на рак на маточната шийка в световен мащаб. Една от тях е 70% от жените да бъдат изследвани с високоефективен тест до 35 и отново до 45 години.

Проф. Дегом се надява преносимият комплект на ELEVATE да помогне на държавите да постигнат целта на СЗО. Все още остава той да бъде тестван на място и да бъде оценена приемливостта му, осъществимостта и рентабилността за държави с ниски доходи.

„Важното е да се уверим, че ще достигне до жени, които иначе не биха могли да бъдат достигнати. И реално можем да спасим животи, надяваме се много животи“, казва той.

Раманов анализ

Вирусът HPV има над 100 различни щама, 14 от които се считат за високорискови за рак на маточната шийка. Все по-често държавите с програми за скрининг тестват за високорискови HPV инфекции.

Наскоро изследователите разработиха тест, който може да направи разлика между инфекция, която ще се разреши от само себе си, и такава, която ще стане хронична и може да доведе до рак.

Те използват раманова спектроскопия, за да проверят за промени в молекулярния състав на цервикалните клетки, взети чрез цитонамазка.

Рамановата спектроскопия е сканираща техника за идентифициране на химическия състав на материалите чрез измерване на тяхната вибрационна реакция към лазерна светлина. Изследването включва насочване на светлинен лъч към клетките, за да накара молекулите им да вибрират.

Полученият вибрационен „пръстов отпечатък“ показва дали клетъчното съдържание е променено от вируса.

Клетъчен специалист

В момента при положителен тест за високорискова HPV инфекция, цервикалните клетки на лицето се проверяват с микроскоп. Тези проверки се извършват от специалист по клетките, наречен цитолог.

Клетката може да изглежда добре под микроскопа, но рамановата спектроскопия може да улови промени на молекулярно ниво, които са невидими за човешкото око, според проф. Фиона Линг, координатор на проект, наречен ARC-HPV.

Проектът, който приключва през 2018 г., води до заключението, че рамановата спектроскопия може да се използва за тестване за инфекции, които могат да доведат до рак. Сега констатациите му са патентовани.

От 2018 г. изследователите са тествали метода върху по-големи проби и са открили, че той е минимум 91% точен при разграничаване между клетки, които пораждат притеснение, и клетки, които е вероятно да се възстановят от инфекцията.

Следващата стъпка ще бъде да се тества точността на рамановата спектроскопия в цяла изследвана популация.

Успех на ваксинацията

Друга важна форма на превенция е ваксинацията. Наличните ваксини са много ефективни, но не предпазват от всички форми на високорисков HPV. 

„Ваксината наистина ще намали предраковите и раковите заболявания на маточната шийка, което е великолепно.“ Но успехът ѝ повдига един въпрос за програмите за скрининг, казва проф. Линг, която е ръководител на Научния център за радиация и околна среда в Технологичния университет в Дъблин.

С по-малко случаи на предракови и ракови клетки, присъстващи в популацията, цитолозите няма да са привикнали да срещат тези аномалии, което значи, че способността им да ги забелязват може да намалее. „Затова хората се интересуват от разработването на нови методи (като раманова спектроскопия), които са по-обективни“, каза проф. Линг.

Има „ужасяващи истории за млади жени, умиращи от тази болест. Това не трябва да се случва, защото заболяването е толкова лечимо – ако бъде открито в този ранен, предраков стадий“, казва проф. Линг.

Резултатите досега показват, че рамановата спектроскопия е по-точна от цитологията.

„Всички тестове имат фалшиви положителни и фалшиви отрицателни резултати, рамановият метод също не е 100% точен. Но той има по-висока чувствителност от цитологията, така че смятаме, че би подобрил резултатите за жените чрез по-ранно откриване на рак или предракови състояния“, казва проф. Линг.

Изследването в тази статия е финансирано от ЕС. Тази статия е публикувана за първи път в Horizon, списанието за изследвания и иновации на ЕС.  

Автор: Алекс Уайтинг