Изследователи от Тасмания са с една стъпка по-близо до разбирането на причините, поради които жените са по-склонни да развият болестта на Алцхаймер. Наскоро те публикуваха резултатите от изследването си в списание Neurology.

Професорите Джейн Алти и Ейдън Биндоф от Центъра за изследване и обучение по деменция "Уикинг" към Тасманийския университет са ръководили екип от изследователи, за да установят дали когнитивният резерв (образование и коефициент на интелигентност) забавя възрастовото влошаване на когнитивните способности еднакво при мъжете и жените.

"Знаем, че при жените честотата на болестта на Алцхаймер, коригирана спрямо възрастта, е по-висока от тази при мъжете, но причините остават неясни. Това не е свързано просто с идеята, че жените живеят по-дълго от мъжете", казва професор Алти.

"Един от предполагаемите фактори, които оказват влияние е, че в миналото жените са имали по-малък достъп до образование и поради това може да са натрупали по-малък когнитивен резерв."

Когнитивният резерв се отнася до способността за буфериране на последиците от физическите промени в мозъка, така че те да не оказват пряко въздействие върху функциите.

"Хората, които са развили по-висок когнитивен резерв през живота си (чрез повече образование и други когнитивно стимулиращи дейности като заетост и хобита), обикновено не показват толкова изразено влошаване на функциите на паметта и мисленето", казва професор Алти.

Изследователите измерват когнитивния резерв с помощта на общия брой на годините на образование и чрез измерване на коефициента на интелигентност, като получават достъп до данните чрез Тасманийския проект за здрав мозък (THBP) на Центъра Уикинг.

THBP е дългосрочно кохортно проучване, в което участват здрави австралийци на възраст 50-80 години без когнитивни увреждания, започнало преди около 10 години.

Целта на THBP е да се установи дали университетското образование в по-късен етап от живота намалява свързания с възрастта когнитивен упадък и значително намалява риска или забавя появата на деменция.

За целите на проучването на професор Алти са анализирани данни от 562 участници (383 жени и 179 мъже).

Резултатите от проучването показват, че когнитивният резерв, измерен чрез коефициента на интелигентност, умерено влияе върху стръмността на свързания с възрастта когнитивен упадък при мъжете, но не и при жените.

"Мъжете с по-висок оценен коефициент на интелигентност имаха по-малко бърз (по-малко стръмен) възрастов когнитивен упадък, отколкото техните връстници с по-нисък коефициент на интелигентност - това е, което очаквахме", казва професор Алти.

"Не наблюдавахме обаче същите защитни ефекти при жените - така че тези с по-висок когнитивен резерв намаляваха в тестовете си за памет и мислене с напредването на възрастта със същата скорост като жените с по-нисък когнитивен резерв."

Резултатите от проучването показват също, че образованието не влияе съществено върху когнитивните траектории нито при мъжете, нито при жените.

"Резултатите от проучването не изглежда да подкрепят хипотезата, че историческите различия между половете при достъпа до образование допринасят за по-високата честота на болестта на Алцхаймер при жените.

"Те обаче показват, че има специфични за пола ефекти от когнитивния резерв, като мъжете се възползват повече - това подчертава, че по-нататъшните научни изследвания трябва да оценяват мъжете и жените поотделно, когато се проучва как най-добре да защитим хората от болестта на Алцхаймер и свързаното с възрастта когнитивно влошаване", каза професор Алти.

Изследването "Специфични за пола защитни ефекти на когнитивния резерв върху свързаното с възрастта влошаване на когнитивните способности: 5-годишно проспективно кохортно проучване" е публикувано в Neurology.

Източник: Medical Xpress