Когато се опитваме да си представим как ли може да изглеждат извънземните, понякога е добра идея да насочим погледа си доста по-наблизо и да разгледаме внимателно някои от земните организми. Едно от най странните същества, което живее на Земята, и всъщност под нея, е бактерията Desulforudis audaxviator, която обитава на три километра под повърхността на Земята, в пълен мрак, при температура от 60 градуса по Целзий и в среда, напълно лишена от слънчева светлина, кислород или органични съединения.

Забележителното при нея е, че е еволюирала по уникален начин и живее като извлича енергията от радиоактивния разпад на урана в скалите наоколо. Или с други думи: бактерията се храни с радиация, вместо да ползва слънчевото греене под някаква форма. Според учени от бразилската синхротронна лаборатория това я прави много надежден кандидат за изследване на възможността за съществуване на извънземен живот. Според тях това може да е особено интересно и полезно конкретно при изследването на дълбоките океани на спътника на Юпитер Европа, който е покрит с ледове и е далеч от слънчевата светлина и топлина на звездата на нашата Слънчева система.

Science Alert