Въпреки, че вредните ефекти на космическите лъчи върху физиологията на хората е една от най-сериозните бариери пред нашето изследване на Слънчевата Система, за други организми радиацията всъщност може да се окаже нещо като купон за храна.

Ново изследване издига хипотезата, че форми на живот на други планети може да съществуват само от енергията на космическите лъчи.

Колкото и невероятно да звучи тази хипотеза, астробиологът Димитра Атри от Сиатъл е взел идеята от съвсем земен организъм.

Бактерията Desulforudis audaxviator e открита в Южна Африка през 2008-ма, и всъщност живее на дълбочина от 2.8 км под повърхността на Земята. Там използва водород и сулфат, който се образува след разпада на уран и богати на елементи скали под земята.

Докато голяма част от организмите на Земята съществуват или благодарение на директна фитосинтеза, като растенията, или на индиректна, като животните, които ядат растения или се ядат едно друго, тази бактерия демонстрира алтернативни механизми за усвояване на енергията, обяснява Атри.

Въпреки, че радиацията, която поддържа бактерията жива е със земен произход, същият принцип може да работи и в космоса, казва Атри. Там космическите лъчи, които взаимодействат едни с други могат хипотетично да осигурят енергиен източник на организми от други планети.

Източник: Science Alert