Хората, които се поздравяват с ръкостискане има много по-голяма вероятност да си предадат инфекции, отколкото тези, които си разменят  приятелска целувка по бузата.

“Ръцете са критично звено във веригата на инфекцията, защото пренасят заразите от повърхностите към хората и между хората,” казва проф. Сали Блумфийлд от Лондонския институт по хигиена.

“Ръкостискането е основната форма на физически контакт в обществото, но човек не знае какво е докосвал другият, преди да се поздравите.

Хората избягват да се целуват, когато са настинали, но в действителност е по-вероятно да предадат инфекцията с ръкостискане”.  

Честото миене на ръцете е по-ефективно от лекарствата , що се отнася до превенцията както на респираторните вируси, така и на стомашно-чревните инфекции, посочват още британските учени.