Сет Шостак, главен астроном в института SETI, претърсва Космоса чрез радиотелескоп, надявайки се да попадне на  сигнали, които да индикират наличието на чуждопланетен разум. Той твърдо вярва в съществуването на извънземен интелект, но смята че тиражираните от Холивуд образи на космически завоеватели отразяват доста примитивни човешки страхове, наследени още от пещерните ни предци. Всъщност страхът от това, че някой ще дойде, ще унищожи домовете ни и ще ни убие, е страх от нещо, което хората са си причинявали едни на други през цялата история.

Друг разпространен стереотип - високите слаби пришълци с големи глави и очи, също така е дълбоко антропоморфен и най-вероятно погрешен. Според Шостак това е по-скоро образ на самите нас – такива, каквито си се представяме след още хиляди години еволюция. Големият череп би трябвало да свидетелства за повече интелект, но защо той ще бъде развит по биологичен път, а не по машинен, каквато е тенденцията с компютрите в момента? Следователно много е вероятно първият контакт да не е „разговор” директно с пришълците, а с някаква форма на мислещи машини, плод на напредналата им технология.

Що се отнася до размера на извънземните,

трябва да имаме предвид, че все пак говорим за разумни същества. Поне на Земята интелектът изисква централна нервна система и пространство – следователно едва ли ще става дума за изключително дребни същества като хлебарки, смята Шостак. От друга страна, посетителите от звездите едва ли ще са стометрови титани. Големите размери изискват много ресурси, за да се поддържа тялото живо, и биха били пречка, поне що се отнася до работа с инструменти.
Както и да изглеждат те обаче, Шостак залага на това, че нашите космически събратя по разум ще използват някаква форма на радиокомуникация. За да засече сигнала,

SETI изгражда инсталацията Allen Telescope Array (ATA) в близост до Сан Франциско.  Когато бъде довършена напълно, ATA ще разполага с близо 350 радиотелескопа, които ще проучат около 1 млн. звезди за възможни радиоемисии от чужди цивилизации. Астрономът е убеден, че с подобна инсталация първият контакт може да стане реалност до 2025 г.