Бавно си пробиваме път през Космоса и въпросът дали някъде сред звездите не ни наблюдават разумни същества става все по-актуален. Холивуд описва инопланетяните като добронамерени човечета или като зли завоеватели, подобно на  марсианците от «Война на световете». По-голямата част от извънземните в киното и научнофантастичната литература обаче са плод на чисто човешките ни страхове и надежди, а не на някаква разумна теория. Ако сценаристите и писателите като цяло са ненадежден източник на информация, какво може да каже по въпроса за извънземния живот официалната наука?

Един от най-често цитираните примери е т.нар. уравнение на Дрейк. Астрономът Франк Дрейк е създател на проекта за търсене на извънземен живот SETI в САЩ. Уравнението, което написва през 1960 г., е с много неизвестни. Затова, прилагайки го, учените достигат до съвършено различни резултати: например, че в Млечния път има между 10 и 10 хил. цивилизации, достатъчно развити, че да притежават радиоапаратура и да изпращат сигнали в Космоса. Грубо казано, формулата се базира на това колко звезди има в галактиката, колко от тях притежават планети и на каква част от тези планети би могъл да възникне разумен живот.  Но откъде например можем да сме сигурни, че дори при правилните стечения на обстоятелствата на една планета ще се зароди живот, още повече - интелигентен? Срещу логиката на Дрейк се изправя и тъй нареченият парадокс на Ферми – щом галактиката изобилства от интелигентни извънземни, защо досега не сме открили и следа от тях? 

Отговорът може би се крие в огромните разстояния.

Млечният път е с диаметър от около 100 хил. светлинни години, а в него греят 250 млрд. звезди. При това положение е изключително трудно да засечем нещо по-дребно от планета, камо ли да „видим” дали на нея има белези от разумен живот – градове, артефакти и т.н. Не трябва да се изключва и вариантът част от тези евентуално съществували цивилизации просто да не са оцелели и в разгара на технологичния си бум да са били унищожени от война, изчерпване на ресурсите или мащабен планетарен катаклизъм. Накрая, напълно възможно е да сме толкова незначителни в сравнение с тях, че просто да не знаят за съществуването ни или да не смятат за нужно да се свързват с нас.