В 17-та глава от Св. Лука е написано: „царството Божие е у човека” – не в един човек или група от хора, а във всички! Във вас! Вие, хората, имате силата да създавате машини. Силата да създавате щастие! Вие, хората, имате силата да направите този живот свободен и красив, да го направите великолепно приключение.

Тогава, в името на демокрацията, нека да използваме тази сила – нека всички да се обединим. Нека да се борим за нов свят – достоен свят, който ще даде на хората шанс да работят, който ще даде на младежта бъдеще и на старите хора – сигурност. С това обещание враговете дойдоха на власт! Но те лъжат! Не изпълниха обещанието си и никога няма да го направят.

Диктаторите освободиха себе си и поробиха народа. Нека сега да се борим за изпълнението на обещанието! Нека да се борим, за да освободим света – да преодолее бариерите – да се справи с алчността, омразата и нетолерантността. Нека да се борим за свят на разума, свят, където науката и прогресът ще доведат до щастието на всички. Войници! В името на свободата, нека се обединим!

Хана, чуваш ли ме? Където и да си, погледни, Хана. Облаците се разтурят. Слънцето се показва. От тъмнината навлизаме в светлината. Влизаме в нов свят, по-добър свят, където хората ще се извисят над омразата, алчността и жестокостта. Погледни, Хана. Човешката душа е окрилена и най-накрая човекът започва да лети. Той лети през дъгата – към светлината на надеждата, към бъдещето, славното бъдеще, което принадлежи на теб, на мен и на всички нас. Погледни, Хана! Погледни…

Източник: manifest.bg