Този път Хагард кара участниците да провеждат електрошокове – по-леки от описаните в експеримента на Милграм – или да взимат пари от „жертвите“. Понякога експериментаторът им е казвал какво да правят, понякога ги е оставял да изберат сами. Този път шоковете са били истински – участниците са сменяли ролите си, редувайки се. Обезпокоително, когато са имали избор, мнозинството избират не само да вземат парите, но и да пуснат ток на другите участници.

Промените във възприятията за време между действие и реакция сочат, че участниците са чувствали повече отговорност във втория случай в сравнение с първия, пишат авторите на изследването, публикувано в научното списание Current Biology.

Хагард разкрива, че участниците, които са били накарани да прилагат шокове, са усетили по-дълъг промеждутък между натискането на бутона и самия шок, в сравнение с тези, които са действали, подтиквани от собствената си алчност или садизъм.

„Хората, които изпълняват заповеди, могат субективно да възприемат своите действия като по-близки до пасивните движения, отколкото като напълно доброволни постъпки,“ отбелязва изследването.

През последните години дебатът за интерпретацията на експеримента на Милграм се възроди. Откритията на Хагард са ценен принос в този дебат. Те може да допринесат за отговора на още по-важните въпроси – защо някои хора са способни да се съпротивляват на неетичните нареждания и как повече хора да се научат да го правят.

Източник: iflscience.com